Στο διαδικτυακό τόπο της 30 min tactics Ltd, οι όροι “εμείς”,  “εμάς”, “δικό μας”, “30mintactics” αναφέρονται στην εταιρεία 30 min tactics Ltd. Ο όρος   “χρήστες” και “εσείς”  αναφέρεται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, που εισέρχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και/ή κάνει χρήση αυτού, αυτό περιλαμβάνει και το προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές και συνεργαζόμενες εταιρείες με την 30 min tactics Ltd.

Παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τους Όρους χρήσης και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο αυτό, καθώς και των κειμένων Όροι Παροχής Υπηρεσιών,Επιστροφές Υλικού Ακυρώσεις και Πολιτική Απορρήτου που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό μας τόπο. Διότι, οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου  συνιστά αποδοχή από εσάς όλων αυτών των οποίων παραθέτουμε σε όλα αυτά τα παραπάνω κείμενα καθώς και στο παρόν. Η αυστηρότητα των κειμένων αυτών καθώς και του παρόντος έγκειται για την προστασία της 30mintactics και την δική σας από οποιαδήποτε κακόβουλη πρόθεση και/ή πράξη, κυρίως τρίτων.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (@copyright)

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, video,των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της 30mintactics και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή κατάχρηση των Εμπορικών Σημάτων που προβάλλονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός από τα προβλεπόμενα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις και των κειμένων Όροι Παροχής Υπηρεσιών, Παραδόσεις Επιστροφές Υλικού και Πολιτική Απορρήτου, του διαδικτυακού μας τόπου.

Σας ενημερώνουμε, επιπλέον, ότι απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή επικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων. Επιπλέον, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά ανούσιων και/ή υπέρογκων μηνυμάτων, ping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως η ηλεκτρονική αλληλογραφία που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων του δικτυακού τόπου).

Σας ειδοποιούμε ότι η εταιρία μας 30mintactics θα περιφρουρήσει σθεναρά τα πνευματικά της δικαιώματα στον πληρέστερο βαθμό που προβλέπει ο νόμος.

Περιορισμός ευθύνης

Εσείς που εισέρχεστε στον διαδικτυακό μας τόπο αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες  όρους, εφόσον επιλέξετε να εγγραφείτε ως μέλος αυτού ή να κάνετε αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Επίσης, η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματός και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων από εσάς. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους όρους αυτούς, καλείστε να μην κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Η 30mintactics δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί από εσάς για πρόσβασή του στον διαδικτυακό μας τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κ.λ.π.

Οι χρήστες έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ρητά ότι η 30mintactics, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για κάθε ζημία, θετική ή αποθετική (διαφυγόντα κέρδη), άμεση ή έμμεση, και για που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου.

Οτιδήποτε σας παρέχεται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια σας να αξιολογήσετε ό,τι σας παρέχεται και να ενεργήσετε βασιζόμενοι στη δική σας βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης

Εγγραφή στο Σύστημα και Συνδρομητικές υπηρεσίες 

Για την εγγραφή σας ως συνδρομητή σε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας  του διαδικτυακού μας τόπου ζητούνται κάποια βασικά στοιχεία. Η 30mintactics μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους ενημερωτικούς σκοπούς. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Ενημερωτικά Δελτία “Newsletters”  και ενδεχόμενες αγορές.

Για την εγγραφή σας στις λίστες παραληπτών(mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) ζητούνται τα εξής στοιχεία:
Όνομα, Επώνυμο, E-mail, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Επωνυμία Εταιρίας / Οργανισμός ή άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
Η 30mintactics μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters.

Cookies

H 30mintactics μπορεί να χρησιμοποιεί cookies, για την αναγνώριση σας, σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες, του διαδικτυακού της τόπου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο ή σε άλλα αποθηκευτικά σημεία του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής που έχει σύνδεση με το διαδίκτυο,  τα οποία ορίζεται εσείς. Δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης σας όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού μας τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους διαφήμισης .
Εσείς  μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies στις συγκεκριμένες υπηρεσίες/σελίδες μας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε  την χρήση cookies για την αναγνώριση σας ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες αυτές.

Άλλοι διαδικτυακοί τόποι και σύνδεσμοι “Links”

Ο διαδικτυακός τόπος της 30mintactics περιλαμβάνει links  προς άλλους διαδικτυακούς τόπους(π.χ. Forums,e-shops,web presentations), οι οποίοι δεν ελέγχονται από εμάς, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση, δεν ευθύνεται η 30mintactics για τους Όρους Προστασίας των Πολιτικών και Προσωπικών Δεδομένων, που ακολουθούν οι διαχειριστές των διαδικτυακών τόπων αυτών.

Οι ως άνω τρίτοι, διαχειριστές  των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της 30mintactics όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών.

Οι χρήστες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης οι χρήστες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι, δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, ή δημοσιοποίηση, περιεχομένου το οποίο είναι προσβλητικό, παράνομο, απειλητικό, βλαβερό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κάθε χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται ακόμα, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία του και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει η 30mintactics μέσω αυτού. Επίσης υποχρεούται κάθε χρήστης  να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες του διαδικτυακού τόπου χωρίς την συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος διαδικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (Netiquette), η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά.

Η μη συμμόρφωση σας με το εφαρμοστέο δίκαιο και/ή τους όρους όλους(των κειμένων Όροι Παροχής Υπηρεσιών, Παραδόσεις Επιστροφές Υλικού και Πολιτική Απορρήτου, του διαδικτυακού μας τόπου) αυτούς για τον διαδικτυακό μας τόπο, παρέχει το δικαίωμα στην 30mintactics να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, δικαιούται η 30mintactics, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί η μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη βέβαια την αρχή της αναλογικότητας

Αποζημίωση

Ως χρήστης ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά μας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας, ως χρήστης, οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου να μας αποζημιώσετε πλήρως, σε περίπτωση κατά την οποία υποχρεωθούμε σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

 Διαβίβαση πληροφοριών

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό, μη προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζετε εσείς στο διαδικτυακό μας τόπο μέσω email ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και μέσο, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε ερωτήσεων, στοιχείων, σχολίων, προτάσεων κλπ είναι, και θα θεωρηθεί ως μη εμπιστευτικό και ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία.

Οτιδήποτε διαβιβάζετε ή καταχωρείτε καθίσταται περιουσιακό στοιχείο της 30mintactics και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, διαβίβασης, δημοσίευσης, μετάδοσης και αποστολής με οποιοδήποτε μέσο.

Επιπλέον, η 30mintactics δικαιούται να χρησιμοποιεί ελεύθερα για οποιονδήποτε σκοπό (για παράδειγμα, προώθηση και διαφήμιση προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών ) οποιωνδήποτε ιδεών, καλλιτεχνημάτων, εφευρέσεων, εξελίξεων, προτάσεων ή επινοήσεων που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία στέλνετε στο διαδικτυακό μας τόπο.

Για οποιαδήποτε τέτοια χρήση δεν οφείλεται καμία αποζημίωση προς τον χρήστη που υπέβαλε τις πληροφορίες. Η υποβολή πληροφοριών από εσάς συνιστά εγγύηση ότι σας ανήκει το υλικό ή το περιεχόμενο που υποβάλλετε, ότι δεν είναι δυσφημιστικό και ότι η χρήση του από την 30mintactics δεν θα προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ή θα μας οδηγήσει σε παραβίαση οποιασδήποτε σχετικής διάταξης νόμου. Επιπλέον, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε χρήση των πληροφοριών που λαμβάνουμε.

Προστασία καταναλωτή και παραγγελίες εμπορευμάτων και υπηρεσιών

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Γενικά

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν, όπως, να απεικονίσουμε αλλαγές στη Ελληνική ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα πρέπει να ανατρέχετε τακτικά στους σε όλους τους όρους.

Εάν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στους παρόντες όρους και τους επιπλέον όρους, υπερισχύουν οι επιπλέον όροι.

Οι σχέσεις μας διέπονται από τους παρόντες όρους. Οι συγκεκριμένοι όροι δεν δημιουργούν δικαιώματα τρίτων δικαιούχων. Αν διαπιστωθεί ότι ένας συγκεκριμένος όρος δεν είναι εφαρμόσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει άλλους όρους.

Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους που διέπουν τον διαδικτυακό μας τόπο ή με τους τροποποιημένους όρους, θα πρέπει να διακόψετε οποιαδήποτε χρήση του.

Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους εν λόγω όρους ή τις υπηρεσίες θα εκδικάζονται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Συναινούμε, εμείς και εσείς στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είτε μεγάλη εταιρεία, είτε ξεκινάτε τώρα μία επιχείρηση σίγουρα θα έχουμε μία λύση για εσάς. Οι υπηρεσίες μας και τα εργαλεία που διαθέτουμε, σε όλο το φάσμα την επιχειρηματικής δράσης, σας οδηγούν βήμα – βήμα χωρίς αναμονές και καθυστερήσεις σε επιθυμητά αποτελέσματα.