Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον διαδικτυακό τόπο της 30 min tactics Ltd,και σας καλωσορίζουμε.

Στο διαδικτυακό τόπο της 30 min tactics Ltd, οι όροι “εμείς”,  “εμάς”, “δικό μας”, “30mintactics” αναφέρονται στην εταιρεία 30 min tactics Ltd. Ο όρος   “χρήστες” και “εσείς”  αναφέρεται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, που εισέρχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και/ή κάνει χρήση αυτού, αυτό περιλαμβάνει και το προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές και συνεργαζόμενες εταιρείες με την 30 min tactics Ltd.

Παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου που περιλαμβάνονται στο κείμενο αυτό, καθώς και των κειμένων Όρους χρήσης και Προϋποθέσεις, Επιστροφές Υλικού Ακυρώσεις και Όροι Παροχής Υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό μας τόπο. Διότι, οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου  συνιστά αποδοχή από εσάς όλων αυτών των οποίων παραθέτουμε σε όλα αυτά τα παραπάνω κείμενα καθώς και στο παρόν. Η αυστηρότητα των κειμένων αυτών καθώς και του παρόντος έγκειται για την προστασία της 30 min tactics Ltd και την δική σας από οποιαδήποτε κακόβουλη πρόθεση και/ή πράξη, κυρίως τρίτων.

 

Η 30mintactics δεσμεύεται ότι η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από τον διαδικτυακό μας τόπο, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες όρους. Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς νόμιμα σύμφωνα με το Ν. 2742/1997 και το Ν. 3471/2006.

Κατά την επίσκεψη σας και χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και εν όψει της παροχής των προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών  που προσφέρουμε μέσω αυτού, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (για παράδειγμα όνομα, επάγγελμα, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αφμ κλπ). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από εσάς, οπουδήποτε στον διαδικτυακό μας τόπο, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι. Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από εμάς περιορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για την λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και την παροχή των οποιοδήποτε υπηρεσιών προσφέρονται μέσω αυτού, με σκοπό την βέλτιστη και άμεση εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του ν. 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

Η 30mintactics μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικειοθελώς και με την συγκατάθεσή τους.

Για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (π.χ. αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

Για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της 30mintactics και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες συλλέχθηκαν.

Για την ενημέρωση των χρηστών  για τα νέα προϊόντα και προσφορές, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών

Για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της 30mintactics από απόσταση.

Για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες.

Για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της 30mintactics.

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου είναι μόνον η  30mintactics η οποία δύναται να τα διαβιβάσει σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλακτικών της σχέσεων με τους εν λόγω χρήστες, όπως και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους. Εφόσον ο χρήστης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή σ’ αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού, η 30mintactics δύναται, μετά από ενημέρωση του χρήστη, να ανακοινώνει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων που αυτοί προσφέρουν, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

Οι χρήστες  που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στην 30mintactics έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή της 30mintactics.

Το δικαίωμα πληροφόρησης για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, κατά περίπτωση την διόρθωση, τη διαγραφή, ή την δέσμευση  των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.

Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.

To δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

Η 30mintactics τηρεί όλες τις από τον νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις της. O χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής από την 30mintactics  του παραπάνω ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού. Για να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης που του παρέχει ο ν. 2472/1997 ο φορέας το προσωπικών δεδομένων πρέπει να ζητήσει εγγράφως από την 30mintactics συγκεκριμένη ενέργεια, όπως την διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, την προσωρινή μη χρησιμοποίησή τους, την δέσμευσή τους, την μη διαβίβασή τους, ή την διαγραφή τους.

Εάν ο χρήστης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή ευαίσθητα του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η 30mintactics δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, η 30mintactics δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών και /ή ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου φορέα των δεδομένων.

Κάθε χρήστης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στην 30mintactics καθώς και για το δικαίωμά του υποβολής των δεδομένων αυτών.

Η 30mintactics αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.

Συναίνεση  – Αποδοχή Χρήστη

Η χρήση του διαδικτυακού μας τόπου προϋποθέτει ότι ως ενδιαφερόμενος διαβάσατε προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του παρόντος συστήματος και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς. Ειδικότερα η συμπλήρωση φορμών με τα προσωπικά στοιχεία σας και η αποστολή τους στις διαδικασίες του διαδικτυακού μας τόπου επιβεβαιώνει ότι ως ενδιαφερόμενος χρήστης αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και εγγυάστε ότι δεν θα παραβιάσετε τις αρχές και τις διαδικασίες μας που αναφέρονται στα αρχεία όρους και προϋποθέσεις, πολιτική απορρήτου, Παραδόσεις – επιστροφές και Όροι παροχής υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση ή 30mintactics ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν παραβίαση των όρων λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες αυτού.
Οι χρήστες που καταχωρούν προσωπικά δεδομένα στον διαδικτυακό μας τόπο διατηρούν όλα τα δικαιώματα «του υποκειμένου των δεδομένων», όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο Γ΄επομ. του νόμου 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η επεξεργασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με το νόμο 2472/97 και ελέγχεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς .

 

Γενικά

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για μία υπηρεσία, όπως, να απεικονίσουμε αλλαγές στη Ελληνική ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα πρέπει να ανατρέχετε τακτικά στους σε όλους τους όρους.

Εάν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στους παρόντες όρους και τους επιπλέον όρους, υπερισχύουν οι επιπλέον όροι.

Οι σχέσεις μας διέπονται από τους παρόντες όρους. Οι συγκεκριμένοι όροι δεν δημιουργούν δικαιώματα τρίτων δικαιούχων. Αν διαπιστωθεί ότι ένας συγκεκριμένος όρος δεν είναι εφαρμόσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει άλλους όρους.

Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους που διέπουν τον διαδικτυακό μας τόπο ή με τους τροποποιημένους όρους, θα πρέπει να διακόψετε οποιαδήποτε χρήση του.

Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους εν λόγω όρους ή τις υπηρεσίες θα εκδικάζονται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Συναινούμε, εμείς και εσείς, στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είτε μεγάλη εταιρεία, είτε ξεκινάτε τώρα μία επιχείρηση σίγουρα θα έχουμε μία λύση για εσάς. Οι υπηρεσίες μας και τα εργαλεία που διαθέτουμε, σε όλο το φάσμα την επιχειρηματικής δράσης, σας οδηγούν βήμα – βήμα χωρίς αναμονές και καθυστερήσεις σε επιθυμητά αποτελέσματα.